სააგენტო Advertwise-ის დამფუძნებელი და მარკეტინგული პროექტების ხელმძღვანელი. SEO-სა და ციფრულ მარკეტინგის სფეროს პროფესიონალი, გამოცდილი მენტორი.

კურსები

ციფრული მარკეტინგი

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და დაგეგმარება, ბიუჯეტის მართლზომიერი ხარჯვა, შედეგების ანალიზი და კამპანიების ოპტიმიზაცია.

უნარები

  • ციფრული დაგეგმარება და განთავსება
  • სარეკლამო ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია
  • სტრატეგია და მენეჯმენტი
  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Search Engine Optimisation

სტატიები

8 Great Design Trends That Are Coming Back

Lorem ipsum dolor sit amet, consectere adipiscing elit. Feugiat feugiat congue viverra facilisis.

Design

Grow your career!
Start learning with Academy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio quisque integer elementum egestas aliquet tincidunt.

Our Courses